Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı  Doç.Dr.Sevilay KILIÇ
   Dr.Öğr.Üyesi Selda IŞIK MERMUTLU
 Deri ve Zührevi Hastalıklar
• Temas ile oluşan alerjilerin tespiti için Yama (patch) testleri
• Gıda, polen, ev tozları alerjilerinin tesbiti için delme (prick) testleri (50 ayrı allerjen mevcuttur.)
• Benlerin ve deri tümörlerinin takibi, teşhisi için digital dermaskopi cihazı
• Siğil vs. tedavisi için elektrokoter
• Deri tümörleri ve siğillerin tedavisi için kriyoterapi (dondurarak tedavi), çocuklara uygulama için kriyoterapi,
• Cilt lekeleri ve mantar hastalıklarının teşhisi için Wood lambası ile muayene
• Deri lezyonlarının teşhisi için punch biyopsi
• Kimyasal koterizasyon (TCA )
• İntralezyonel enjeksiyon