Cerrahi Branşlar(iç sayfa)

 

 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON
Ameliyat olacak hastaların ameliyata tıbbi açıdan kendileri için en uygun koşullarda alınmalarının sağlanması için hazırlık dönemi tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Anestezi sırasında tüm yaşamsal fonksiyonları denetlenerek desteklenmektedir. Ameliyat sonrası derlenme döneminde hastanın normal koşullara dönünceye kadar izlem ve tedavisinin yapılması ve ağrılarının giderilmesi de görevleri arasındadır.
 BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ
• Baş Ağrısı
• Sara (Epilepsi)
• Beyin Tümörleri
• Doğumsal Bel Biçim Bozuklukları
• Doğumsal Kafa Biçim Bozuklukları
• Kol ve Bacak Ağrıları
• Felç
• Boyun Fıtığı
• Bel Fıtığı
• Kafa Travmaları
• Beyin Kanamaları
 GENEL CERRAHİ
•Organ Nakli
• Açık ve Endoskobik Safra Kesesi Ameliyatları
• Safra Kesesi İltihapları (kolesistit)
• Safra Kesesi Taşları (Kolelithiasis)
• Safra Yolları Tıkanmaları ve Sarılık (Taş-Tümör)
• Mide ve Onikiparmak Ülserleri
• Mide Kanserleri
• İnce Barsak ve Kalın Barsak
• İltihabı Hastalıkları ve Tümörleri
• Barsak Tıkanmaları(ileus)
• Apandisit (Akut-Kronik)
• Anal Bölge Hastalıkları(Abse-Fissür-Fistül)
• KC Kistleri(köpek kistleri)
• Tedavi ve Pansumanlar
• Meme Hastalıkları
• KC Kistleri (köpek kistleri)
• Fıtıklar
-- • Kasık Fıtığı
-- • Ameliyat sonrası oluşan karın fıtıkları
-- • Geniş karın fıtıkları (yama onarım)
• Çıban
• Kıl Dönmesi
• Polip
• Nasır
 ÇOCUK CERRAHİSİ
Polikliniğimizde; 0-18 yaş aralığındaki hasta grubuna Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi konularında tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca doğum öncesi dönemde bebekte saptanan çocuk cerrahisi ile ilişkili konularda da ailelere danışmanlık yapılmaktadır.
 GÖĞÜS CERRAHİSİ
• Akciğer kanseri teşhis ve tedavisi
• Akciğerin diğer hastalıkları (Kist hidatik, bronşiektazi, büllöz akciğer, akciğer apsesi)
• Plevra (Akciğer zarı) hastalıkları (Pnömotoraks, ampiyem, mezotelioma)
• Diyafragma hastalıkları (Fıtık ve tümörleri)
• Göğüs duvarı şekil bozuklukları (Pektus karinatum: Güvercin göğüs, Pektus ekskavatum: Kunduracı göğsü)
• Göğüs travmaları (Düşme, çarpma, darp, ateşli silah ve kesici - delici alet yaralanmaları)
• Mediasten hastalıkları (Kitle ve kistler)
• Trakea (Soluk borusu) hastalıkları
• Özefagus (Yemek borusu) hastalıkları
• Yabancı cisim aspirasyonları (Trakea veya özefagusa kaçan cisimler)
• Torasik Çıkış Sendromu (TOS) (Omuz ve kollarda ağrı ve uyuşma ile giden damar ve sinir sıkışması)
• Palmar Hyperhidrozis (Ellerde aşırı terleme)

Göğüs Cerrahisi Kliniğinde tanı ve tedaviye yönelik yapılacak işlemler ise şunlardır:
• Torakotomi (Kas korumalı, sınırlı, anterior, posterior, posterolateral)
• Bronkoskopi (Rijid ve fleksibl) (Ameliyatsız soluk borusu ve bronşların incelenmesi)
• Özefagoskopi (Rijid) (Ameliyatsız yemek borusunun incelenmesi)
• Mediastinoskopi
• VATS (Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi: Kapalı akciğer ameliyat tekniği)
GÖZ HASTALIKLARI
• 2009 yılından beri katarakt, glokom, çocuk ve erişkin şaşılıkları ve görme problemlerinin yanısıra göz kapağı ve göz çevresi ameliyatları, göz kapağı düşüklükleri (pitosis) göz kapak tümörlerinin tanı ve tedavisi, gözyaşı kanal tıkanıklıklarının hem çocuklarda hem erişkinlerde tedavisi, yüz felcine bağlı göz kapağı problemlerinde altın plak uygulaması tekniği başta olmak üzere okuloplasti ile ilgili tüm cerrahi yöntemler yapılabilmektedir.
• Glokom olgularının takibi, bilgisayarlı görme alanı ve optik koherens tomografisi ile yapılmaktadır.
• Retina polikliniğinde ise; özellikle şeker hastalığına bağlı diyabetik retinopati, yüksek tansiyona bağlı hipertansif retinopati, yaşa bağlı makula dejeneras yonu (sarı nokta hastalığı), göz içi kanamaları, retinada zar (membran) oluşumu, prematüre bebeklerin takibi (prematüre retinopati takibi) başta olmak üzere gözün tüm arka tabakasını ilgilendiren hastalıkların tanı ve takibi yapılabilmektedir.
• Kliniğimizde retina hastalıklarının tanı ve takipleri fundus anjiografisi, optik koherens tomografi ile yapılmakta gerekli hallerde argon lazer uygulaması ve göz içine enjeksiyonlar uygulanmaktadır.
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
• Ultrasonografi
• Rutin smear (servikal yayma) taraması
• Kolposkopi ve biyopsiler
• Endometriyal biyopsi
• Rahim içi araç (RİA) takılması
• Günlük küçük cerrahi işlemler
• Adet düzensizlikleri, ağrılı ve şiddetli adet kanamaları
• Genital bölgede oluşabilen kitle, akıntı ve ağrılı durumlar
• Dış gebelik tanı tedavisi
• Yumurtalık (over) kistleri
• Kronik karın ve kasık ağrıları
• Kadınlık organları kanserleri
• Tümör markerları
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
• Doğum kontrol yöntemleri (Aile planlaması)
• Rutin kadın sağlığı testleri
• Doğum sonrası kontrol muayenesi
• Tüplerin bağlanması (kapalı / açık)
• 4D – USG
KALP ve DAMAR CERRAHSİ
• Her türlü koroner arter hastalığı,
• Kalp kapağı hastalıkları ve buna bağlı gelişen ritim bozuklukları,
• Doğuştan kalp hastalıkları,
• Aort anevrizması ve diseksiyonu,
• Periferik damar hastalıkları,
• Varis ile ilgili ameliyatlar yapılmaktadır.
• Varislerin iğne ve köpük sklerozasyonu, hemodiyaliz hastalarında arterio-venöz fistül ve kateter girişimleri, bazı hastalıklarda uygulanan torakal ve lumbal sempatektomi ameliyatları kliniğimizde başarı ile uygulanan diğer girişimlerdir.
KULAK BURUN BOĞAZ
• Çocuk ve yetişkin yaş grubunun kulak, burun, boğaz ve baş boyun bölgelerinde ortaya çıkan hastalıklarla ve bu bölgenin koruyucu sağlığıyla ilgilenen bir anabilim dalıdır. Başta çocuk yaş grubunun en sık hastalıkları içinde olan bademcik ve geniz eti (adenotonsiller) hastalıklarının ve orta kulak efüzyonlarının tanı ve tedavisi olmak üzere baş ve boyunda ortaya çıkan tüm kanserlerin ameliyatları gerçekleştirilmektedir.
• Özellikle orta kulak, burun ve sinüs enfeksiyonlarının tanıları ve uygun tedavileri gerçekleştirilmektedir. Baş dönmeleri, ses bozuklukları, burun ve kulak şekil bozuklukları tedavi edilmektedir. Radyofrekans ile horlama ve uyku apne sendromu tedavileri yapılmaktadır.
• Kliniğimizde daha önce büyük şehirlere gitmek durumunda kalan tüm KBB hastalarının toplanarak ilimizde tanı ve tedavi olmalarına olanak sağlanmıştır. Bu bağlamda, tiroid başta olmak üzere tüm baş boyun kanser türünde pek çok hastaya şifa verilmiştir.
• Poliklinikte muayene edilen günlük hasta sayısı 80, cerrahi girişim uygulanan haftalık hasta sayısı 8 civarındadır. Küçük yaşta kafa travması geçirip beyni ile kulağı arasında bağlantı olan bir çocuk hastanın kulak onarımı yapılmış olup ve ülkemizde sayılı merkezlerde yapılan benzeri pek çok cerrahi girişim hastanemizde uygulanmıştır.
• Laboratuar Hizmetleri (Odyovestibüler Laboratuar): İşitme testleri içinde rutin yer alan saf ses odyometre ve timpanometreye ek olarak otoakustik emisyon ve beyin sapı işitme potansiyelleri ile baş dönmesi için denge testleri (kalorik) gerçekleştirilmektedir. Yeni doğan işitme taramaları OAE ve BERA ile yapılmaktadır. Ses telleri ve burun hava geçişlerini yüksek teknolojiyle değerlendiren stroboskopi ve rinomanometri cihazları kullanılmaktadır.
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
• Artroskopi, Protez Ameliyatları
• Doğuştan Sakatlıklar
• Kemik, Eklem ve Kas Hastalıkları
• Ektremetilerin yumuşak doku yaralanmaları
• Kırık Çıkıklar
• Omurga Cerrahisi
• Spor Hekimliği
ÜROLOJİ
• Prostat Bezi Büyümesi (kapalı veya endoskopik yöntemle tedavisi)
• Kısırlık (Erkek infertilitesi)
• Prostat Kanseri (açık ve kapalı yöntemle tedavisi)
• Çocuk veya erişkinlerde İdrar Kaçırma,
• Çocukluk çağı üroloji hastalıkları
• Böbrek Kanseri (açık veya kapalı yöntemle)
• İnmemiş Testis
• Hidrosel
• Nörojenik Mesane
• Sünnet
• İktidarsızlık (medikal veya cerrahi yöntemle)
• İdrar Kesesi Sarkması(laporoskopik ve açık yöntemle)
• Testis Kanseri (laporoskopik ve açık yöntemle)
• Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu
• Vezikoüretal Reflü
• Böbrek ve İdrar Yolları Taş Hastalığı (kapalı yöntemle tedavisi)