Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı