Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Klinik Biyokimya Laboratuvarı