Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Aile Hekimliği A.D.

Aile Hekimliği A.D.

Yrd Doç Dr Murat Tekin göreve döndüğü için çalışma düzeninde revizyon yapıldı. (sadece süpervizörler değişti)

mart ayının ilerleyen haftalarında çalışma düzeni şu şekilde olacak

13 – 17 Mart

Süpervizör:

Yrd. Doç. Dr. Yusuf H ERTEKİN

Süpervizör:

Yrd. Doç. Dr. Murat TEKİN

Süpervizör:

Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Uz. Dr. Ayşe AKAY

Dr. İsmahan YILDIRIM

Uz. Dr. Simge DEKTAŞ

Dr. Demet ŞAFAK

Dr. Sinem BİLGEN

Dr. Hasan BOZKURT

20 – 24 Mart

Süpervizör:

Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Süpervizör:

Yrd. Doç. Dr. Yusuf H ERTEKİN

Süpervizör:

Yrd. Doç. Dr. Murat TEKİN

Uz. Dr. Simge DEKTAŞ

Dr. Demet ŞAFAK

Uz. Dr. Ayşe AKAY

Dr. İsmahan YILDIRIM

Dr. Sinem BİLGEN

Dr. Hasan BOZKURT

27 – 31 Mart

Süpervizör:

Yrd. Doç. Dr. Murat TEKİN

Süpervizör:

Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Süpervizör:

Yrd. Doç. Dr. Yusuf H ERTEKİN

Uz. Dr. Simge DEKTAŞ

Dr. İsmahan YILDIRIM

Uz. Dr. Ayşe AKAY

Dr. Demet ŞAFAK

Dr. Sinem BİLGEN

Dr. Hasan BOZKURT

Erkan Melih ŞAHİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği AD

Ekler

aile hekimliği çalışma listesi.pdf