Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Asiye Makaracı'ya Teşekkürler.