Tıp Fakültesi Hastanesi Basın Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesince verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı Dardanos yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Bahadır Kırılmaz, Yrd. Doç. Dr. Coşkun Zateri Hastane Başmüdürü Adnan Şengül, Hastane Müdürü Ömer Hadımoğlu ve basın mensupları katıldı.

Dardanos Yerleşkesinde kahvaltılı olarak düzenlenen toplantıda konuşan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Acer ve Tıp Fakültesi Hastanesindeki Başhekimi Akdur son gelişmeler ile üniversitenin gündemine dair açıklamalarda bulundular.

Röktör Acer yaptığı konuşmada “ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi şüphesiz ki; üniversite dışından gelen vatandaşlarımızla ve Çanakkaleli vatandaşlarımızla ilgilenen bir kurumdur. Hastanesinin ve Tıp Fakültesinin yeniden yapılandığını ve gerçek gündemiyle çalışmaya başladığını söyleyebilirim. Soruşturmalar kapsamında oluşan ihraçlar neticesinde oluşan eksiklikler Tıp Fakültesinin ve hastanenin işleyişinde geri gidiş anlamında olumsuz bir durumun oluşturmadığını ifade etmek isterim. Tıp Fakültesinde kalite ve hizmet anlamında ciddi bir yükselmenin olacağına inanıyoruz. Büyükşehir olan illerimizde bulunan hocalarımızın Tıp Fakültemize gelmek istediklerini biliyoruz. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Hastane inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Devam eden inşaata çevre unsurları dahil edilmemişti. Yaklaşık 20 milyon TL’lik ek ödenek alıp çevre düzenini tamamlamaya çalışacağız. Hastanenin tüm çevre düzenleme işi sonbahara kadar bitirilmiş olacak. 2017 sonbaharında da hastanemiz açılmış olacak. Kanser tedavisinden çocuk psikiyatrisine kadar değişik branşlarda bölümlerde açılmış olacak. Kaliteli ve bir o kadar da nezih bir ortamın oluşması için elimizden geleni yapacağız.

Kepez’deki Hastane Diş Hekimliği Fakültesi Olarak Hizmet Verecek

Kepez’deki hastanede, Tıp Fakültesi Hastanemizin hiçbir birimi kalmayacak. Orayı Diş Hekimliği Fakültesi haline dönüştüreceğiz. Oradaki Diş Hastanesiyle beraber çalışan bir fakülte olarak bu yıl değil önümüzdeki Eylül ayında öğrenci alımına başlayacağız. Hastanemizin taşınmasını bekliyoruz, taşındıktan sonra bir tadilat projesiyle Diş Hekimliği Fakültesi olarak değerlendireceğiz.

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur ise basın mensuplarına hastanenin hali hazırdaki durumuyla son gelişmelere dair notlar paylaştı:

“Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kepez ve Terzioğlu Kampüsünde olmak üzere iki yerleşkede 26.000 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Yatak kapasitesi 271 olan hastanenin 37 yoğun bakım yatağı mevcuttur. 22 Profesör, 34 Doçent, 59 Yardımcı Doçent, 130 Araştırma görevlisi 200 hemşire, ebe, Acil Tıp Teknisyeni, 300 yardımcı sağlık personeli hizmet sunmaktadır.

2016 yılı içerisinde 304.067 hastaya poliklinik hizmeti sunulmuş, 16250 hasta yatırılarak tedavi edilmiştir. 2016 yılında Acil Servise başvuran hasta sayısı 61.112’dir.

Ocak ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile Üniversite Hastanemiz arasında imzalanan “Global Bütçe” protokolü çerçevesinde Çanakkale ve bölgedeki tüm hastalar (yeşil kart, yaşlılık kartı vs) doğrudan, herhangi bir kurumdan sevk almasına gerek kalmadan hastanemize başvurabilmektedirler.

Hastanemizde sayılı merkezlerde gerçekleştirilebilen uygulamalar yapılmaya başlanmış ve gerçekleştirilmektedir.

Kardiyoloji birimimizce “ameliyatsız kapak değişimi”, “elektrofizyoloji laboratuvarı” (aritmi tedavisi ablasyon-dondurma yöntemi ile), koroner anjiografi (7 gün 24 saat) hizmeti sunulmaktadır.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalınca Türkiye’de birkaç merkezde uygulanan “yapay-biyonik kulak takılması” ameliyatları yapılmaya başlanmıştır.

Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünce “açık kalp ameliyatları, kapak ameliyatları, aort ameliyatları vs.” rutin olarak yapılmaktadır. Yine aynı birimizce kalp ve akciğer yetmezliği hastalarının tedavisinde kullanılan gelişmiş bir yöntem olan ECMO (yapay akciğer) uygulaması yapılmaya başlanmıştır.

Girişimsel Radyoloji ünitesinde damar stent uygulamaları (cerrahi ihtiyacı olmadan) yapılmaktadır.

Kanser hastalarının tanı ve takiplerinde kullanılan gelişmiş bir görüntüleme yöntemi olan PET görüntüleme ünitesi Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan “Nükleer Tıp” birimimizde hizmet vermektedir. Kepez Hastanemizde Gastroenteroloji ve Endoskopi, Onkoloji ve Kemoterapi ünitelerimiz hizmet vermeye devam etmektedir. Yeni hizmet vermeye başlayan birimlerimiz; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Yeni Doğan İşitme Tarama Cihaz, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi (3. Basamak) Mart ayı içerisinde Sualtı ve Hiperbarik Tıp Merkezi yeniden hizmet vermeye başlayacaktır.

Organ Nakli Merkezimiz çok kısa bir süre içerisinde yeniden (ruhsatlandırma süreci sonuçlanmak üzere) hizmet vermeye başlayacaktır.

İnşaatı devam etmekte olan yeni hastane binasının çevre düzenlemesi ve kalan birimlerin tamamlanması için ihale gerçekleştirilmiş, dosya değerlendirme süreci devam etmektedir. Yeni hastane binamız 55.000 m2 kapalı alanda 9 kat, 100 poliklinik, 330 yatak, 70 yoğun bakım yatağı, 13 seminer salonu, 250 kişilik konferans salonu, 13 ameliyathane gibi fiziki özellikleri barındırmaktadır.

En gelişmiş tıbbi cihazlar ile donatılmış olacak yeni hastanenin tıbbi cihazların bir kısmı temin edilmiştir. Türkiye’de sadece birkaç merkezde bulunan yeni alımı gerçekleştirilen 640 kesit tomografi cihazı (saniyeler içerisinde kalbin koroner damarlarının–kalp anjio, görüntülemesini yapabilen, diğer tomografi cihazlarından 25 kat daha az radyasyon veren akciğer kitlesi, kalın bağırsak, karaciğer kitleleri, akciğer, karın, bacak, beyin ve boyun damarlarının görüntülenmesini sağlayan) cihazın etkili olarak kullanıldığı alanlar olacak) yeni hastane binamız ile birlikte hizmet vermeye başlayacaktır” dedi.