Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Bağışı Ekibine Teşekkür Belgesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş’u vekaleten Çanakkale İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Dr. Deniz Ünsal tarafından 2016 yılında beyin ölümü ve kadavra donör sayısına katkıda bulunan hastane yönetimine, yoğun bakım personeline ve organ nakil koordinatörlüğüne teşekkür belgesi verildi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Dr. Deniz Ünsal yaptığı açıklamada “ Ülkemizde organ nakli hizmetleri, kadavra donörden organ alınması ve alıcıya nakli ile ilgili işlemler “Ulusal Organ Nakil Koordinasyon Sistemi” dahilinde Bakanlığımız koordinatörlüğünde ve denetiminde yapılmaktadır. Organ nakli hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ilgili yapılmakta olan çalışmalarda beyin ölümü bildirim ve kadavra donör sayısının arttırılması Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır”dedi. Ünsal tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyen hastarın önemli sorun oluşturduğunu söyledi. Bakanlığın sistemine kayıtlı 25.000 hastanın organ nakli beklediğini ve her yıl sisteme 6000’in üzerinde yeni hasta eklendiğini söyleyerek,bekleyen hastaların ise her yıl 1300’ü organ bulunamadığı için hayatını kaybettiğini, bu hastaların tek umudunun organ bağışı olduğunu dile getirdi.

Ünsal “Bakanlığımızca organ bağışının artırmaya yönelik bir çok çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle toplumu organ bağışının önemi konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra beyin ölümü ve kadavra donör tespitinin arttırılmasına yönelik sağlık personelinin eğitim çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir” dedi. Ülkemizde beyin ölümü ve donör bildiriminin yetersiz olduğunu söyleyen Ünsal nakillerin %75’i canlı donörlerden yapıldığını, Avrupada ise beyin ölümü ve kadavra donör tespinin yüksek olmasından dolayı nakillerin %70-80’i kadavra donörden yapıldığını söyledi.

“Ülkemizde 2. Ve 3. Basamak yoğun bakım yatak sayısı 20.245 iken bir yılda tespit edilen beyin ölümü sayısı ancak 1993 olmuştur. Bu konuya yeterli derecede önem verilmemesi ve konunun hassasiyetinin tam olarak anlaşılamamasıdan dolayı yoğun bakım yatak sayısına göre bu rakam oldukça düşük kalmıştır” dedi. Ünsal her bir beyin ölümü tespinin potensiyel bir donör olduğunu, her bir donöründe en az organ bekleyen 5 hastaya umut olabileceğine dikkat çekti. Dünyada bir insan için başka bir insanın yaşamasına vesile olmak kadar yüce bir davranışın olmadığını dile getirdi.