Sağlığınızı Önemsiyoruz!

Ülkemizde görülen Covid (SARS-CoV2 enfeksiyon) pandemisine yönelik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okhan AKDUR açıklamalarda bulunarak alınmakta olan tedbirler konusunda bilgi verdi.

Prof. AKDUR Çanakkale genelinde Üniversite Hastanesi olarak öncelikle Acil Serviste bu hastaların ve olası vakaların değerlendirilmesi süreci ile sonrasında bu hastaların takip ve tedavilerinin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili akışın belirlendiğini buna yönelik fiziki alan düzenlemelerinin yapılarak ilgili personele eğitim verildiğini belirtti.

Acil Serviste bu hastalar için ayrı bakım alanlarının ayrıldığını, hastaların tıbbi değerlendirmesini gerçekleştirecek olan hekim ve sağlık personelinin bilgilendirme ve eğitimlerinin tamamlandığını ifade etti. AKDUR yatırılarak takip ve tedavisi gerekecek hastalar için yataklı ünitelerin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunca belirtilen hususlar doğrultusunda hazır olduğunu, ayrıca olası Yoğun Bakım ihtiyacına yönelik mevcut kapasitenin solunum cihazları, hasta başı tıbbi monitörler ve diğer yoğun bakım cihazları ile birlikte artırılarak hazır olduğunu ve gerekli planlamaların yapıldığını ifade etti.

Sağlık Hizmeti sunumuna devam edilen ve bu hastaların yoğunluğunun artacağı düşünülen ilgili birimlere gerekli hekim desteğinin sağlanması konusunda da planlama yapıldığını söyleyen AKDUR hastanede elektif (durumu acil olmayan hastalara) sunulan sağlık hizmetinde bu planlama çerçevesinde erteleme ve kısıtlamalara da gidildiğini söyledi.

AKDUR hastanemizde fedakarca hizmet veren Sağlık personeline yönelik kişisel koruyucu ekipman temini konusunda yoğun şekilde çalışıldığını bazı ekipmanların kurum bünyesinde üretilmesi yoluna gidildiğini ayrıca Sağlık Hizmeti sunulan alanların rehber de belirtilen şekilde düzenli dezenfeksiyonlarının yapıldığını da belirtti.

AKDUR son olarak pandemi konusunda eğitimli ve deneyimli bir sağlık ekibinin özveri ile kendi sağlıklarını da riske atarak hastalarına hizmet vermek için hazır olduğunu halkımızın da kendi sağlıkları için belirtilen önlem ve uyarılara riayet etmelerini ve yardımcı olmalarını istedi.