Pulmoner Rehabilitasyon Nedir?

ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Mirici Pulmoner Rehabilitasyon Haftası (12-18 Mart) olması sebebiyle bizlere bu tedavi yöntemi hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Arzu Mirici; "Pulmoner Rehabilitasyon, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzelterek sağlığı geliştirici ve kalıcı davranışları sağlamayı hedefler.

Pulmoner rehabilitasyon, solunum sisteminin çeşitli nedenlerle kaybettiği işlevini yeniden kazandırabilmeyi amaçlar. Kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere ameliyattan önce ve sonra da pulmoner rehabilitasyon gerekebilir. Daha iyi ve etkili soluk alabilmek için kanıta dayalı ve multidisipliner uygulamalar bu kapsamda ele alınmalıdır.

Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı(KOAH),astım, Akciğer Fibrozisi( sertleşmesi),kistik fibrozis gibi hastalıklar pulmoner rehabilitasyon gerektiren durumlardır.Bu hastalıklarda ilaç ve diğer tedavilerin yanı sıra uzman kişiler tarafından uygulanan solunum kası ve periferik kas eğitimi,bronş drenaj teknikleri,etkin öksürük eğitimi yaklaşımları kullanılmaktadır. Pulmoner rehabilitasyonda amaç kişilerde hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve  fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırmak, hastalığın ilerlemesini önlemek, egzersiz toleransını artırabilmek, hastalık atak sayısını azaltmak, atak şiddetini hafifletebilmek, yaşam kalitesini iyileştirebilmek ve hastaneye başvuru sıklığı ve yatış süresinin azaltılmasını sağlayabilmek olarak sıralanabilir. Solunum hastalıklarında ilaçların genellikle inhalasyon yoluyla alınması nedeniyle doğru ve etkin ilaç kullanımı da rehabilitasyonun bileşenidir.Kronik hastalıkların seyrinde gerekli olabilecek psikososyal destek, beslenmenin değerlendirilmesi ve hastalıkla başa çıkma yaklaşımı da diğer rehabilitasyon başlıklarını oluşturur.

Pulmoner rehabilitasyon farklı disiplinlerin işbirliği ile gerçekleştirilen uzun soluklu  bir çabadır. Başarıları çok sayıda bilimsel kaynakla doğrulanmaktadır" dedi.