MS (Multiple Skleroz) Hastalığı En Çok Gençleri Etkliyor

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Özışık Karaman, multiple skleroz hastalığının merkezi sinir sisteminin bir hastalığı olduğunu belirtti. Hastalığın sıklıkla genç yetişkinlerde ortaya çıktığını belirten Karaman, görülme sıklığının ise coğrafi özelliklere bağlı olarak 100.000 de 2 ile 200 arasında değiştiğine dikkat çekti.

MS hastalığı hakkında bilgilerine başvurduğumuz Prof. Dr. Karaman bizlere bu hastalık hakkında bilgiler vererek belirti, teşhis ve tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu.

MS Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

“MS hastalarında merkezi sinir sisteminin hasarına bağlı tüm belirti ve bulgular ortaya çıkabilirse de bazıları çok sık bazıları da seyrek ortaya çıkar. Kol ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşukluk, batma, yanma gibi duysal belirtiler, denge bozuklukları, mesane problemleri, yorgunluk, çift görme, görme bulanıklığı gibi görsel belirtiler, konuşma bozuklukları, bellek -dikkat bozukluğu gibi belirtiler sık görülen belirtilerdir. Bu belirtilerin 24 saatten uzun sürmesi ise önemlidir.

MS Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

MS klinik bir tanıdır. Hastalığın kesin tanısı için kullanılabilecek bir laboratuvar yöntemi yoktur. Tanı olguların klinik özellikleri, hastalığın gidişi ve yardımcı laboratuvar yöntemleri kullanılarak konulur. MS hastalığının seyri kişiler arasında farklılık göstermektedir. Ancak çoğu hastada seyir ılımlıdır.

MS Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

MS hastalığının tedavisi ile ilgili gelişmeler hızla devam etmekte enjeksiyonla verilen ilaçlar yanında haplar veya aylık tedaviler gibi çeşitli ilaç tedavileri MS hastasının klinik özelliklerine göre uygulanmaktadır. MS hastalığının tanısını koymak ve tedavisini yönetmek bu konuda deneyime sahip hekim ve merkezlerce olmalıdır.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Kepezde bulanan bölümümüzde her Çarşamba günü Prof.Dr. Handan Işın Özışık Karaman tarafından Multipl Skleroz Polikliniği yapılmaktadır” dedi.