Hastane İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Terzioğlu yerleşkesinde yapımı devam eden Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kampüs alanlarının yapısal gelişiminden sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Okhan Akdur, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Bahadır Kırılmaz, Başmüdür Adnan Şengül ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu’nun da katıldığı öğlenden önceki incelemelere, Cerrahi Birimlerin Anabilim Dalı başkanları ve öğretim üyeleri, öğleden sonraki incelemelere ise Dahili Birimlerin Anabilim Dalı başkanları ve öğretim üyeleri katıldı. Yapısal ve işlevsel Yüklenici firma yetkilisi Sezgin Bat, çalışmaların içeriği ile ilgili katılan öğretim üyelerine bilgiler aktardı. Devam etmekte olan hastane inşaatının kendi bölümlerine ait kısımları hakkında yetkiliklerden bilgiler alan öğretim üyeleri, hastane inşaatının son durumu hakkında kendi bölüm ve branşları dâhilindeki yapısal isteklerini dile getirdiler. Ergonomi ve kullanışlılık açısından inşaatın hali hazırdaki durumunu göz önünde bulundurarak yapılabilecek değişikleri yetkililerle istişare eden öğretim üyeleri, mevcut durum çerçevesinde hastane inşaatının son hali hakkında yetkililerle birlikte değerlendirmelerde bulundular.