Extreme Perkütan Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ve Türk Üroloji Derneği işbirliği ile Türk Üroloji Akademisi bünyesinde 26 Kasım 2016 tarihinde ameliyathaneden canlı sunum ile “EXTREME PERKÜTAN” kursu başarıyla gerçekleştirildi.

İl içinden yaklaşık 20 üroloji uzmanının katılımıyla gerçekleştirilen kursta peruktan nefrolitotomi ameliyatında farklı tekniklerin kullanımı hakkında bilgilendirme ve görüş alışverişi sağlandı. Bu kurs için seçilen 2 hastadan ilkinde hastanın böbreğinde belirgin dilatasyon olmaksızın böbrek alt toplayıcı sistemde ve renal pelviste taşları vardı. İnterkostal alandan böbreğin üst toplayıcı sisteminden giriş sağlanarak hastanın tüm taşları alındı. İkinci hasta ise atnalı böbrek anomalili olup sol renal pelviste ve orta hat toplayıcı sistemi içinde taşları mevcuttu. Subkostal alandan böbreğin üst toplayıcı sisteminden giriş sağlanarak hastanın renal pelvisteki taşı kırılarak alındı.daha sonra flexible sistoskop kullanılarak orta hattaki  toplayıcı sisteme girildi ve taşa ulaşılarak alındı. Katılımcılarla birlikte interkostal/üst kalix yaklaşımı ve atnalı böbrek anomalili hastalara yaklaşım alternatifleri tartışıldı. Kursun sonunda Üroloji AD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay tarafından Doç. Dr. Cabir Alan ve katılımcılara sertifikaları takdim edildi.