Çocuk Nöroloji Polikliniği Hastalara Hizmet Vermeye Başladı

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Çocuk Nöroloji Polikliniği hastalara hizmet vermeye başladı.

Bu kapsamda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay Çokyaman ile bölüm ve verilen hizmetler konusunda bir röportaj gerçekleştirdik. Merak edilen ve bilinmesi gereken konularda sorduğumuz soruları yanıtlayarak çocuklarda görülen hastalıklar hakkında ailelere yol gösterici cevaplar aldık.

Hocam Kısaca Sizi Tanıyabilir miyiz ?

1979 Tokat doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Tokatta tamamladım. Tıp Eğitimimi İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra Pediyatri uzmanlığımı Kadın Doğum Çocuk Hastanesi olarak bilinen, yeni ismi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladım. Mecburi hizmetimi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptım. Daha sonra yan dala geçmeye karar vererek Çocuk Nöroloji bölümünü tercih ettim. Yan dal eğitimimi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisinde tamamladım. Çocuk Nörolojisi mecburi hizmetimi ise Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın ve Doğum Hastanesinde tamamladıktan sonra ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevime başladım.

Çocuk Nörolojisi Nedir?

Hastaların sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklarını değerlendiren, tanı koyan ve tedavi etmeye çalışan bir branştır. Sinir sisteminin içerisinde tabi en başta beyin ve beyine bağlı rahatsızlıklar oluşabiliyor. Bunlar içerisinde en çok karşılaştığımız rahatsızlıklardan bazıları nöbetler ve MS hastalığıdır. Yine sinir sistemine dâhil ettiğimiz vücudumuzdaki kol ve bacaklara giden sinir sistemlerini ve kas rahatsızlıklarını da dâhil edebiliriz. Bu rahatsızlar çocuk nörolojisinin ilgilendiği hastalıkların başında yer alıyor.

Çocuk Nörolojisinin Baktığı Başlıca Hastalıklar Nelerdir?

Epilepsi hastalığı, bu beyinden kaynaklı bir hastalıktır. Nöbete müdahale konusunda, ilaç konusunda ailelere bilgiler veriyoruz. Yine çocuklarda çok sık gördüğümüz baş ağrıları yine Çocuk Nörolojisinin ilgilendiği konular arasında bir hastalıktır. Kas hastalıkları ilgilendiğimiz bir diğer hastalıktır. Özellikle günümüzde daha çok gördüğümüz ve sebebinin erken doğuma ve başka nedenlere de bağlı olabildiğini düşündüğümüz Serebral Palsi hastalığı, çocuk nörolojinin ilgilendiği hastalıkların başında yer alıyor.

Bölümde Yapılan Tetkikler Nelerdir?

Beyin görüntülemesi yapabiliyoruz. Beyin tomografisi, MR görüntülemesi hatta anjiyografi dediğimiz beyin damarlarının görüntülemesini yapabiliyoruz. Epilepsi hastalarını değerlendirdiğimiz ve takip ettiğimiz EEG kayıtlarını yapıyoruz. Çok sık kullanılan Depakin gibi havale ilaçlarının kanda ölçümünü yapabiliyor ve hastada bir tedavi stratejisi belirleyebiliyoruz. Hastaların psikomotor gelişimlerini değerlendirip, bunun altında yatan bir gizli hastalık olup olmadığını detaylı bir şekilde araştırıp inceleyebiliyoruz.

Aileler Çocuklarındaki Nörolojik Hastalık Belirtilerinin Nasıl Farkına Varabilirler?

Serebral Palsi’den bildiğimiz gibi, hastalarda beyinden kaynaklanan yürüme rahatsızlıkları, konuşma bozuklukları gibi rahatsızlar belirgin sonuçları olan hastalıklardır ve aileler genellikle bir hekime başvurduğunda hekimlerimiz bu hastaları bilgilendirip Çocuk Nörolojisi’ne yönlendirebiliyorlar. Bunun dışında gözle görülemeyen ve farkına varılamayan hastalıklarda ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli detay akranları yani yaşıtları ile olan çocuklarla kıyaslama yolunu tercih edebilirler.

Çocuklarda En Çok Görülen Hastalıklar Nelerdir?

Söylediğimiz gibi en başında gelen rahatsızlar Epilepsi, Serebral Palsi, Çocukluk çağı migren ve baş ağrısı hastalıklarıdır. Özellikle çocukluk çağı baş ağrısı hastalıkları çok bilinen ve üzerinde durulan hastalıklar değildir bunun önemli bir sebebi de Çocuk Nörolojisi’nin ülkemizde yeni gelişen bir bilim dalı olmasıdır. Yeni yeni bu anlamda farkındalığımız artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre ergenlik döneminde en sık okula devamsızlık nedeni migren rahatsızlığı yani baş ağrıları olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde bu rahatsızlık, çocuktur olur geçer denilerek pek önemsenmiyor ama migren sandığımızdan daha fazla çocukta görülebiliyor. Nörolojiye gelmeyen hastalarda genel pediatri birimince hatta aile hekimliği düzeyinde de hastaların nörolojik muayeneleri yapılır, orda görülen bir anormallik varsa daha ileri bir tedavi için bölümümüze sevk edilir. Prematüre döneminde 18 yaşına kadar tüm nörolojik hastalarla ilgileniyoruz. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji bölümü olarak haftanın her günü, yeni açılan polikliniğimizde hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.