Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Yetkilendirilmiş Covid19 Test Laboratuvarı Çanakkale ve Bölgeye Hizmet Veriyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper AKÇALI Covid19 Test Laboratuvarı ile ilgili açıklamalarda bulundu;

“Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı; üniversite bünyesinde bulunan real-time PCR cihazının deneme çalışmaları ve kurulumu sonrasında 6 Nisan 2020 tarihi itibari ile ilimizdeki örnekleri çalışmaya başlamıştır. Şimdiye kadar yaklaşık 1500 adet numune analiz edilip raporlandırılmıştır. Örnek alımından sonra 8 ile 24 saat arasında örneklerin çalışılması tamamlanmaktadır. Böylece olası vakaların il genelinde hızlı şekilde sonuçlandırılması tedavilerinin planlanması sağlanmaktadır. Laboratuvarın günlük 380 adet örneği sonuçlandırabileceği öngörülmektedir.”

“Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuarı moleküler testler için ayrılmış fiziki alanın bir hafta gibi kısa bir sürede testlerin çalışılmasına hazır hale getirilmiştir. Tüm biyogüvenlik önlemlerinin alındığı, birbirinden tamamen ayrılmış alanlarda işlem basamakları yürütülmektedir. PCR tekniği eğitim, deneyim ve teknisyen becerisi gerektirmektedir. Sonuçlar ve testler kalite kontrol basamaklarında yeterlik sağladıkları görülerek raporlanmaktadır. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı aynı zamanda hastane içerisindeki diğer klinik örneklerin mikrobiyolojik analizlerini de aynı anda yürütmektedir.”

“Çalışmalar Çanakkale Valiliği, il sağlık müdürlüğü ve Rektörlüğümüzün yoğun desteği ile hastanemizde gerçekleştirilmektedir”

“Laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar arasında yerini almıştır.” dedi.