Aynı Günde Felç Geçiren 2 Hastaya Başarılı Tedavi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özgül OCAK; ‘’Dünya genelinde ve ülkemizde erişkin nüfusta en önemli sakatlık nedeni olarak bilinen inme, beynin bir bölgesinde kan akımının engellenmesi ya da beyin damarından kanın dışarı sızması sonucu beyin dokusunda oluşan bir harabiyet sonucu oluşur . İnme olgularının %80’i beyne kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden pıhtı ile tıkanmasına bağlıdır.

İnme geçiren hasta da kolda veya bacakta  güçsüzlük ve/veya hissizlik, ani körlük veya çift görmesi, konuşmada ve/veya konuşulanı anlamada bozulma, baş dönmesi, dengesizlik şikayetlerinin bir veya birkaçı görülebilir.

Trombolitik tedavi damar tıkanıklığına bağlı  ilk 4.5 saatte  gelen   inme  hastalarında etkinliği kanıtlanmış tek tedavi yöntemidir. Tedavi hastalara intravenöz ( damaryolu ile ) uygulanmaktadır .  Damar tıkanıklığına bağlı gelişen inme tedavisinde bir devrim sayılabilir ve bu tedavi  “ilk spesifik terapötik ilaç” olarak kabul edilir.

Tedavi ne kadar erken verilirse etkinliğinin o kadar arttığı görülmüştür.Hastanemiz acil servisine 6 Mayıs 2019 tarihinde başvuran Mehmet Önsüz  ve Metin İş sağ kol ve bacağında felç ile acil servisimize başvurdu. Hastalarımız uyguladığımız trombolitik (pıhtı çözücü) tedavi ile tamamen düzelerek felç olmaktan kurtuldular .

Hayatlarını   başkalarına bağımlı yaşamak zorunda devam ettiren  felçli hastaların yeniden hayata tutunması için umut olan trombolitik  tedavi  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde  yapılarak hastalara şifa dağıtılmaya devam edilmektedir.’’