Akciğer Kanserinde Modern Ameliyat Yöntemi: VATS (Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi)

ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Kanser tanısı konulan hasta kapalı yöntem ile ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Akciğerinde nodül saplanan hastanın tetkik sonuçları değerlendirildiğinde kanser olduğu anlaşıldı. Nodül olan akciğer lobu ve lenf beziyle birlikte kapalı (VATS) yöntemiyle çıkartıldı. Hastanın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği kaydedildi.

Ameliyatın ardından Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kara ile yaptığımız röportajda uygulanan yöntem hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri bizlerle paylaştı.

Kapalı Göğüs Cerrahisi Ameliyatlarının Avantajları Nelerdir?

Prof. Dr. Kara; “Kapalı göğüs cerrahisi Ameliyat uygulamaları toraks cerrahisinde son 25 yıl içerisindeki en önemli gelişme olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemin en belirgin avantajları ise daha küçük ve kozmetik ameliyat yara izi, Ameliyat sonrası daha az ağrı, Hastanede yatış süresinin azalması, Hastaların ameliyat sonrası yaşam konforları belirgin şekilde iyileşmesi, Normal yaşama dönüş süresinin daha kısa olması, Daha düşük komplikasyon oranları, Daha düşük enfeksiyon oranı, Daha düşük kan kaybı. Bu yöntem, hastanede kalış süresini kısaltıyor, hastanın iş yaşantısına dönüşünü hızlandırıyor. Kemoterapi uygulanabilme oranı açık cerrahiden daha yüksek oluyor.”

Akciğer Tümörlerinde VATS Yöntemi Nasıl Uygulanıyor?

Prof. Dr. Kara; “Göğüs boşluğu içerisine ilerletilen 10mm bir kamera yardımıyla alınan görüntüler ekranlara yansıtılır. Ekip hastanın göğüs kafesini açmadan, tümörlü akciğer dokusu ve lenf bezlerini özel bir torba (endobag) içerisine alarak yapılan 5cm kesiden dışarı çıkartır. Ortalama ameliyat süresi 2 saattir. Ameliyat sonrası  1 gece yoğun bakım takibi gereklidir. Kapalı ameliyatlardan sonra ortalama hastane kalış süresi 4 veya 5 gecedir.”

Akciğer Kanseri Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Prof. Dr. Kara; “Akciğer kanseri ameliyatı riskleri yıllar içerisinde belirgin şekilde azalmıştır. Bununla birlikte diğer tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi akciğer kanseri ameliyatı ve sonrasında riskler mevcuttur. Önemli olan bu risklerin önceden bilinmesi ve önlemlerin alınmasıdır. Öncelikle solunumu yeterli olmayan veya belirgin kalp hastalığı olan yüksek risk grubundaki hastalarda ameliyat uygulanmamalıdır. Ameliyat sağlanacak faydanın risklerden daha yüksek olması halinde tercih edilmelidir. Torakoskopik (VATS) akciğer kanseri ameliyatlarında riskler açık ameliyata göre daha düşüktür.”

VATS Yöntemiyle Yapılan Ameliyatların Sonuçları Nasıl?

Prof. Dr. Kara; “Sonuçlardan çok memnunuz. Bu ameliyat yöntemiyle şu ana kadar uygulanan operasyonlarda akciğer kanseri, mediastinal kitle ve timus bezi çıkarılması konusunda iyi sonuçlar alınmaktadır.