Tesis Güvenliği ve Eğitim Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda, Komite Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya başkanlığında düzenlenen toplantılarda Komite faaliyetlerinin planlanması yapılıp bir sonraki toplantıya kadar gerçekleşmesi gereken çalışmalar belirlendi.

Başhekim Yardımcısı ve Komite Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya yaptığı açıklamada Tesis Güvenliği Komitesinin amacının hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması olduğu vurguladı. Sağlık Bakanlığının, “Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” gereğince Tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, Kazaların ve yaralanmaların önlenmesi, Emniyet koşullarının sağlanması gerektiğine değindi.

Petekkaya, Eğitim Komitesinin genel kuruluş amacının ise hastane bünyesinde sunulan sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek için personelin, hasta ve yakınlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim faaliyetlerini planlamak ve yönetmek olduğu söyledi.