Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Yeşilkartlı Hastaların Sevksiz Olarak Başvuruları Kabul Edilmeye Başlandı

.

1 Ocak 2017 Tarihinden İtibaren Hastanemizde Yeşil Kartlı Hastaların Sevksiz Hasta Kabulüne Başlanmıştır.