Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Türk Yoğun Bakım Derneği Şehir Toplantısında Buluşuyor

.