Türk Üroloji Akademi Extreme Pertükan Eğitim Programı 26 Kasım Cumartesi Günü Yapılacak

Türk Üroloji Akademisi eğitim ve bilim politikası kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. işbirliği ile 26 Kasım 2016 Cumartesi tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenecektir.

08:00 Üroloji servisi toplantı salonunda hastaların sunumu
08:15 Ameliyathaneye geçiş ve aletlerin tanıtımı

08:30 Non-opak böbrek taşı veya üreter üst bölüm taşına yaklaşım

Prof. Dr. Ahmet Reşit ERSAY, Doç Dr. Cabir ALAN ( ÇOMÜ Tıp Fakültesi )

10:00 Atnalı böbrekli veya kaliks divertülkül taşı olan hastay yaklaşım

Prof. Dr. Ahmet Reşit ERSAY, Doç Dr. Cabir ALAN ( ÇOMÜ Tıp Fakültesi )