Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

MS (Multiple Skleroz) Hasta Okulu

22 Eylül 2017 de Akol Otel’de yapılması planlanan Multiple Skleroz Hasta Okulu”nun ileriki bir tarihte yapılacağı bildirilmiştir. Yeni tarih ve saat belirlendikten sonra buradan ilan edilecektir.