Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi

Epilepsi Polikiliniği Hastalara Hizmet Vermeye Başladı

.

Nöroloji Anabilim Dalı Epilepsi Polikiliniği Salı günleri randevu ile hasta kabulüne başlamıştır.