Amatör Denizci Belgesi Eğitimi

Cumhuriyetimizin 100 üncü kuruluş yılı 2023’e kadar bir milyon T.C.  vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak amacıyla Bakanlıkları tarafından amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programı başlatıldığından bahisle ‘’ Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafede Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi ‘’ alınmasında organizasyon ile ilgili olarak Genel Müdürlükleri ve üniversitelerin kendi bölgelerine yakın Liman Başkanlıkları ile koordine kurabilecekleri bildirilmektedir.

.