Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  Doç.Dr.Mesut ERBAŞ
   Dr.Öğr.Üyesi Tuncer ŞİMŞEK
  Dr.Öğr.Üyesi Hatice Betül ALTINIŞIK
   Dr.Öğr.Üyesi Hasan Ali KİRAZ
   Dr.Öğr.Üyesi Ömür ÖZTÜRK
   
ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON
Ameliyat olacak hastaların ameliyata tıbbi açıdan kendileri için en uygun koşullarda alınmalarının sağlanması için hazırlık dönemi tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Anestezi sırasında tüm yaşamsal fonksiyonları denetlenerek desteklenmektedir. Ameliyat sonrası derlenme döneminde hastanın normal koşullara dönünceye kadar izlem ve tedavisinin yapılması ve ağrılarının giderilmesi de görevleri arasındadır.