Acil Tıp Anabilim Dalı
Acil Tıp Anabilim Dalı  Prof.Dr.Okhan AKDUR
   Dr.Öğr.Üyesi Canan AKMAN
   Dr.Öğr.Üyesi Murat DAŞ
   Dr.Öğr.Üyesi Okan BARDAKÇI
İLK ve ACİL YARDIM
Acil Servis şu birimlerden oluşmaktadır:
• Resusitasyon (Yeniden Canlandırma)
• Travma Müdahale Ünitesi: Bu birimde acil servise getirilen trafik kazası, yüksekten düşme gibi travma hastalarının ilk müdahalelerinin gerçekleştirildiği dört yataklı bir ünitedir.
• Muayene Ünitesi: Ayaktan başvuran hastaların muayenelerinin gerçekleştirildiği 6 yataklı bir ünitedir.
• Müşahade (Gözlem) Ünitesi: Dört hastanın gözleminin yapılabildiği, yoğun bakım gözleminin gerçekleştirildiği birimdir.
• Acil biyokimya laboratuvar tetkikleri, acil tıbbi görüntüleme (röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi vs.) 24 saat süre ile yapılabilmektedir.